Gemeentelijke Model Architectuur (GEMMA)


CocreatieGEMMA knipoogGEMMA CompliancyGEMMA OndersteuningGEMMA Thema'sGEMMA BedrijfsarchitectuurGEMMA InformatiearchitectuurGEMMA Technisch architectuurGEMMA Beveiliging en privacyHoe gebruik ik GEMMA OnlineCocreatieGEMMA navigatie.png
Over deze afbeelding

Welkom op de publicatie- en co-creatieomgeving van KING. Deze omgeving is voor iedereen die zich bezig houdt met GEMMA: van gemeenteambtenaren tot leveranciers tot medewerkers van KING. Het doel is om met elkaar kennis te delen en informatie uit te wisselen. Zo kunnen gemeenten optimaal gebruik maken van GEMMA en kan KING, samen met gemeenten, haar standaarden blijven doorontwikkelen en verbeteren.

De inhoud van GEMMA Online is deels gebaseerd op de architectuur uit GEMMA 1.0, maar ontwikkelt zich ook naar GEMMA 2 aan de hand van thema's als Decentralisaties en Zaakgericht werken. GEMMA Online biedt toegang tot alle GEMMA kennis door middel van de publicatie van alle relevante documenten en bijeenkomsten. Samen met gemeenten wordt deze omgeving tevens als co-creatieomgeving gebruikt om te komen tot verdere ontwikkeling van GEMMA.

Klik op één van de onderdelen van het 'GEMMA bouwwerk' hierboven voor de desbetreffende kennis. Hieronder klikken kan uiteraard ook.

Let op: Deze wiki is in ontwikkeling. Er wordt nog continu aan de volledigheid en functionaliteit gewerkt.

GEMMA Contactpersoon

Theo Peters.jpg

Er zijn 517 discussies gaande op deze wiki